Kolik zaplatím

... stanovení ceny

Honorář za provedené odborné služby by měl být objektivním odrazem hodnoty odborných služeb poskytnutých klientovi s přihlédnutím k těmto skutečnostem:

  • kvalifikačním předpokladům a znalostem požadovaným pro daný typ poskytovaných služeb
  • úrovni odborné přípravy a praxe osob nutně zúčastněných na poskytování odborných služeb
  • času nutně vynaloženém každou z osob zúčastněných na poskytování odborných služeb
  • stupni odpovědnosti, kterou poskytování odborných služeb vyžaduje

Honorář za odborné služby se standardně počítá na základě vhodných sazeb za hodinu nebo počtu zaúčtovaných položek. Sazby vycházejí ze základního předpokladu, že práce profesního účetního provozujícího veřejnou praxi, jeho počínání v průběhu plnění zakázky, jakož i samotné poskytované služby jsou náležitě organizovány, kontrolovány i řízeny.

Minimální sazba daňová evidence 1500,- Kč/měsíc
Minimální sazba účetnictví 2500,- Kč/měsíc
Minimální sazba zpracování mezd 300,-Kč/zaměstnanec

Konkrétní nabídku pro Vaši firmu Vám ochotně zpracujeme do 24 hodin - stačí zadat v kontaktním formuláři požadavek, vystihující situaci ve Vaší firmě.

Pokud máte pochybnosti o výši nákladů za vedení účetnictví, zdarma Vám provedeme analýzu současného stavu a porovnání s naší nabídkou.

Společnost SKŘIVÁNEK Pro s.r.o. je plátcem DPH. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.