Kdo jsme

... seznamte se prosím

Dvacet let poskytujeme služby, které Vám ušetří čas a peníze, pomohou Vám získat jistotu a klid ve všech oblastech firemní administrativy. SKŘIVÁNEK Pro s.r.o. je evidována u komory daňových poradců. Jsme plátci DPH, nepřijímáme tržby v hotovosti. 

Je třeba dělat malé věci velkým způsobem a vyvarovat se dělat velké věci malým způsobem  - Wallace D. Wattles.

Beata Smolárová


zpracování účetnictví, analýza dat

Marcela Plachá 


zpracování mezd a účetnictví

Jiří Skřivánek


jednatel a koordinátor projektů

Lucie Coufalová


účetní specialista

Naši partneři:

garance odbornosti

Karel Novák - auditor č. 1381,  Miloš Pražák - daňový poradce č. 4716.

Účtujeme v programu POHODA
POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.